Space Foundation

 1. Wat is de Space Foundation?

  Space Foundation is een Amerikaanse non-profitorganisatie, die is opgericht in 1983 en opkomt voor alle sectoren van de wereldwijde ruimtevaartindustrie door middel van bewustmakingsactiviteiten, informatie- en onderwijsprogramma's en grote evenementen in de ruimtevaartindustrie. De organisatie bevordert samenwerking tussen mensen die werkzaam zijn in de ruimtevaartsector, commerciële bedrijven en anderen die geïnspireerd zijn door de ruimtevaart en ruimtevaarttechnologieën. Tot de leden behoren bekende internationale bedrijven en onderzoeksinstituten, waaronder NASA, Boeing en SpaceX.

  Wat is het "Certified Space Technology Program" van de Space Foundation?

  Het "Certified Space Technology Program" van de Space Foundation is een certificeringsprogramma dat het belang en het nut van ruimtevaarttechnologieën in het dagelijks leven wil benadrukken. Dit wordt gedaan door het erkennen van producten en diensten die technologieën, die oorspronkelijk zijn uitgevonden of gebruikt voor de ruimtevaart, gebruiken of hebben aangepast voor normale alledaagse doeleinden.

  Waar is de certificering op gebaseerd?

  Om gecertificeerd te worden volgens het programma doorlopen bedrijven een rigoureus aanvraagproces en moeten ze aantonen dat de technologie, producten of diensten in kwestie voldoen aan de vereiste norm dat ze uit de ruimtevaart afkomstig zijn of aan de ruimtevaart gerelateerd zijn. Alleen dan wordt de certificering toegekend door de Space Foundation en wordt er een licentie verleend voor het gebruik van het “Certified Space Technology” icoon, zodat klanten kunnen zien dat het product in kwestie gebaseerd is op ruimtevaarttechnologie of aan ruimtevaart gerelateerde technologie.

 2. Wat zijn de criteria voor certificering?

  • Voordat een aanvraag kan worden ingediend, moeten bedrijven eerst aantonen dat het product direct gebruik maakt van technologieën die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor gebruik in de ruimte of op een ruimte gerelateerde manier.

  • Als deze eerste test wordt doorstaan, wordt een formele aanvraag ingediend. Deze wordt beoordeeld door het personeel van Space Technology Certification en externe experts. Een gedetailleerde evaluatie van het product en de technologie waarop het is gebaseerd wordt uitgevoerd. Deze evaluatie moet de volgende specifieke vragen beantwoorden:

  a) Welke informatie of gegevens bewijzen dat de technologie in de ruimte of op een ruimte gerelateerde manier is gebruikt?

  b) Is de gebruikte technologie afkomstig van NASA? Uit welke patenten of technische documentatie blijkt dat de technologie is uitgevonden door NASA en eigendom is van NASA?

  c) Is de gebruikte technologie afkomstig van andere ruimteonderzoeksprogramma's, zoals het International Space Station, of van academische of commerciële ruimtevaartprogramma's? Welke patenten of technische documentatie zijn relevant voor deze technologie?

 • Tijdens de evaluatie doen medewerkers van de Space Foundation en externe deskundigen onderzoek en analyses aan de hand van erkende, gerenommeerde bronnen. Hieronder vallen de websites van NASA, The International Space Station National Laboratory, The Center for the Advancement of Science in Space, Inc. en the U.S. Patent and Trademark Office. Ze bestuderen ook academische, wetenschappelijke en ruimtevaartartikelen, tijdschriften, websites en andere relevante bronnen.

 • Na de evaluatie en beoordeling doen het personeel van de Space Foundation en externe deskundigen een aanbeveling over het al dan niet slagen van de aanvraag en vatten ze samen of de technologie voldoet aan de vereisten voor “Space Technology” certificering.

 • Deze aanbeveling wordt vervolgens doorgegeven aan het hoofd van de bedrijfsafdeling van de Space Foundation voor een definitieve beslissing.

 • Als aan alle vereisten van het aanvraagproces is voldaan, sluit de Space Foundation een licentieovereenkomst waarbij de aanvrager toestemming krijgt om het “Certified Space Technology” icoon te gebruiken en elk proces voor de verlenging van het “Certified Space Technology” icoon moet ervoor zorgen dat de aanvankelijk gecertificeerde technologie gebruikt blijft worden in het product of de dienst van de gecertificeerde partners.

Voor meer informatie over de Space Foundation, ga naar https://www.spacefoundation.org/