RETOURPROCEDURE

RETOURNEREN

Onze producten zijn vervaardigd met de hoogst mogelijke zorg en duurzame materialen. Het is onze missie u de best mogelijke nachtrust te bezorgen. Wij hechten dan ook veel waarde aan kwaliteit waardoor u met een gerust hart online uw aankoop kunt doen. Bent u niet helemaal zeker van uw keuze? Bezoek dan uw dichtstbijzijnde TEMPUR® dealer.

Retourneren webshop

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u (of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het product heeft ontvangen. Wanneer u in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, gaat de termijn lopen vanaf het moment dat u (of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Indien u uw aankoop wenst te herroepen kunt u dit doen door ons op de hoogte te stellen van uw beslissing en de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per e-mail of per post en/of door terugzending van de producten) . U kunt hiervoor gebruikmaken van ons formulier van herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het formulier van herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u zo spoedig mogelijk op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Wij verzoeken u vriendelijk uw naam en adres, ordernummer en een omschrijving van het product in uw verklaring te vermelden, zodat wij de herroeping adequaat kunnen afhandelen. Voor het retourneren van producten vragen wij u een e-mail te sturen naar klantenservice@tempur.nl.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal er voor een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Producten per post terugzenden?

U dient de producten zo snel mogelijk, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden per post. U bent op tijd als u de producten terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. Wij mogen wachten met terugbetaling van ontvangen betalingen tot wij de producten hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Afhalen goederen

Indien producten door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden, zullen wij de producten (laten) afhalen. U kunt hiervoor via de klantenservice een afspraak maken (via +31 (0) 318-699200 of klantenservice@tempur.nl) of het formulier van herroeping invullen. Wanneer u online bestelt is retourneren gratis.

Wij verzoeken u het product onbeschadigd, ongebruikt, ongewassen en in de originele verpakking retour te zenden. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Garantie

Indien u aanspraak wenst te maken op garantie van een bij ons online gekocht product, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling klantenservice door een e-mail te sturen naar klantenservice@tempur.nl.

Aankopen gedaan bij een erkende TEMPUR® dealer

Indien u een aankoop heeft gedaan bij een erkende TEMPUR® dealer, gelden de voorwaarden met betrekking tot ruilen en/of retourneren van de desbetreffende winkel. Neemt u in dat geval contact op met de winkel waar de aanschaf heeft plaatsgevonden.

Bekijk voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden of neem contact op met onze afdeling Klantenservice via klantenservice@tempur.nl of bel +31 (0) 318-699200.