• Photograph of man and woman smiling on bed

TEMPUR SEALY BENELUX WEBSITE PRIVACY & COOKIE VERKLARING

Laatst bijgewerkt in januari 2019

 

Wat wordt behandelt in deze kennisgeving?

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Tempur Sealy Benelux B.V. (ook naar verwezen als “Tempur Sealy“, “we” of “ons“) gebruik zal maken van uw gegevens wanneer u onze producten, diensten en websites gebruikt.

De verklaring beschrijft ook uw rechten inzake gegevensbescherming, met inbegrip van een recht om bezwaar te maken tegen sommige van de verwerkingen die Tempur Sealy uitvoert. U vindt meer informatie over uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen in het onderdeel “Welke rechten heb ik?”.

We kunnen u ook aanvullende informatie geven wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen als we denken dat het nuttig is om relevante en tijdige informatie te verstrekken.

 

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens over u wanneer u omgaat met ons en onze websites, en wanneer u één van onze producten of diensten aanvraagt of gebruikt. Het gaat om:

 • Uw naam, leeftijd, geboortedatum en geslacht.
 • Contactinformatie, zoals uw factuur– en verzendadres, e-mail en telefoonnummer.
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Bankinformatie, met inbegrip van uw debet- of creditcard informatie, bankcodenummer en rekeningnummer en transactie-informatie in en ten aanzien van producten die u aankoopt of wanneer u een aanvraag doet voor Tempur Sealy Financing of een andere door ons aangeboden vorm van financiering.
 • Uw persoonlijke voorkeuren, zoals informatie over uw huishouden en aankoopbeslissingen.
 • Informatie over uw communicatie met ons.
 • Uw marketingvoorkeuren, inclusief alle machtigingen die u aan ons hebt gegeven.
 • Productbeoordelingen of testimonials en andere content die u ons toestuurt.
 • Locatiegegevens die we verkrijgen over waar u bent, zoals het adres waarop u een computer op het internet aansluit, of een winkel als u iets koopt met uw kaart.
 • Informatie over de browser of het toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
 • Informatie over uw websitevoorkeuren.

De wetgeving en andere richtlijnen behandelen sommige soorten van persoonsgegevens als een speciale categorie. We verzamelen en gebruiken alleen dit type informatie indien dit wettelijk is toegestaan. Voorbeelden van door ons verwerkte gegevens die in de speciale categorie vallen: gezondheidsinformatie die we van u vragen (indien u producten aankoopt waarbij gezondheidsinformatie relevant is, zoals producten die werden ontwikkeld om rugpijn te verlichten) en informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen (als we u moeten onderzoeken in verband met het gebruik van onze diensten of in verband met achtergrondonderzoeken voor personeel/ sollicitaties).

 

Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de wettelijke basis hiervoor?

We gebruiken de hierboven naar verwezen persoonsgegevens en informatie, die u ons geeft voor de volgende doeleinden:

 • Om een contract uit te voeren of om stappen te nemen in verband met een contract: dit is relevant als u een aanvraag doet voor één van onze financiële producten of diensten. Het gaat om:
 • Betalingen uitvoeren en verwerken.
 • Communiceren met u en het verlenen van de klantendienst.
 • De regeling van de verzending of andere voorzieningen van producten, diensten of prijzen.
 • Het beheer van onze loyaliteitsprogramma's.
 • Onze relatie met u beheren.
 • De regeling van de garantie.
 • Waar vereist voor Tempur Sealy's gerechtvaardigde belangen, zoals hieronder vermeld, en waar onze belangen niet worden overheerst door uw rechten inzake gegevensbescherming:
 • Het leveren van producten en diensten die u hebt en het beantwoorden van opmerkingen of klachten die u ons toestuurt. We kunnen persoonsgegevens over uw gezinsleden, familie en partner (die u aan ons verstrekt) verwerken.
 • De creatie en beveiliging van online geregistreerde accounts faciliteren.
 • Onze services promoten ten aanzien van onze klanten en potentiële klanten, u informeren over nieuws en updates, en events hosten of beheren.
 • Om de creatie en de beveiliging van online geregistreerde rekeningen te vergemakkelijken.
 • Het promoten van onze diensten ten aanzien van onze klanten en potentiële klanten, u informeren over nieuws en updates, en het organiseren of beheren van events.
 • Toezien op het gebruik van onze websites en online diensten en uw gegevens gebruiken om ons te helpen onze producten, content, diensten en websites te controleren, te verbeteren en te beschermen, zowel online als offline.
 • Onze website, producten of diensten voor u personaliseren.
 • Om eventuele klachten die we van u of van anderen ontvangen over onze diensten, producten of websites te onderzoeken.
 • Om ons bedrijf op doeltreffende en passende wijze te beheren. Dit omvat het beheren van onze financiële positie, bedrijfscapaciteit, planning, communicaties, bedrijfsvoering en audit.
 • Toezicht houden op klantenrekeningen om fraude, terrorisme, onjuiste voorstelling van zaken, beveiligingsincidenten of misdrijven op te sporen , te voorkomen, te onderzoeken en/of te melden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • Het beheren van de manier waarop wij werken met andere bedrijven die diensten verlenen aan ons en onze klanten.
 • Voor rechtsvorderingen en voor nalevings-, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden.
 • Gespreksopnamen wanneer u ons callcenter belt (we laten u altijd weten wanneer een gesprek wordt opgenomen).
 • Sollicitaties die u ons geeft wanneer u solliciteert voor een baan of informatie die we krijgen van referenties of uw vorige werkgever.
 • Verzameling van Internet Protocol (IP) adressen tijdens het plaatsen van bestellingen om fraude te voorkomen.
 • Indien u ons toestemming geeft:
 • Zullen we u directe marketing sturen via e-mail en/of SMS in verband met onze producten en diensten.
 • Zullen we cookies plaatsen en vergelijkbare technologieën gebruiken in overeenstemming met ons Cookiebeleid (zie hieronder) en de informatie die aan u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt.
 • In andere gevallen waar we uw toestemming vragen, zullen we de gegevens gebruiken voor de doeleinden die we op dat moment nader zullen toelichten.
 • Voor wettelijk verplichte doeleinden:
 • Controles uitvoeren van klanten, potentiële klanten en andere derde partijen om in overeenstemming te zijn met onze wettelijke, reglementaire en professionele verplichtingen.
 • Als respons op verzoeken van de overheid of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.

We hebben afwegingstoetsen uitgevoerd voor alle gegevensverwerking die we uitvoeren op basis van onze legitieme belangen, die we hierboven beschreven. U kunt informatie verkrijgen over elk van onze afwegingstoetsen door contact op te nemen via de hieronder vermelde informatie.

We kunnen de verzochte producten of andere services niet verstrekken als we niet alle relevante persoonlijke gegevens hebben ontvangen. De verstrekking van sommige informatie, zoals de gegevens die u verstrekt zodat we u marketingcommunicatie kunnen verzenden, is optioneel.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij hij uitvoeren van sommige functies hierboven, vertrouwen we op technologie die automatische beslissingen neem op basis van de criteria die we als relevant hebben aangeduid en de informatie die we over u of een bepaalde transactie verzamelen. Dit omvat krediet- en fraudecontroles. We testen onze software regelmatig om de nauwkeurigheid van deze beslissingen te verbeteren en onopzettelijke vooroordelen te voorkomen. Deze beslissingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor u, zoals:

 • Het Voorkomen van toegang tot onze services, wanneer we vaststellen dat er de kans groot is dat het leveren van de dienst aan u zou leiden tot het overtreden van onze wettelijke vereisten.
 • Het annuleren van transacties, wanneer we vaststellen dat de kans groot is dat een transactie frauduleus is (wanneer een betaling bijvoorbeeld wordt uitgevoerd van een locatie die niet overeenstemt met onze bestanden voor die eindklant) of indien de betaler over onvoldoende middelen beschikt om de uitgave te dekken.
 • De dienstverlening annuleren, wanneer we vaststellen dat het gebruik van de dienstverlening in strijd is met onze voorwaarden. We zullen onze transacties bijvoorbeeld automatisch analyseren om te beoordelen of de activiteiten die u uitvoert op de lijst van verboden activiteiten staan.
 

Met wie delen we deze gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in en toegankelijk zijn van rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“) door ons en derden met wie we uw persoonlijke informatie delen.

We zullen uw persoonlijke gegevens delen met andere leden van de Tempur Sealy Group om groepsfuncties te voorzien en te beheren, inclusief de verstrekking van onze producten en diensten aan u.

Uw persoonlijke informatie zal worden overgedragen aan Tempur Sealy Group filialen en leveranciers in de onderstaande landen buiten de EER:

 • De Verenigde Staten
 • India
 • Singapore

Bij overdracht van uw gegevens binnen de Tempur Sealy Group, maken wij gebruik van een overeenkomst binnen de onderneming die standaardcontractbepalingen bevat die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd . Wanneer we uw gegevens overdragen aan organisaties buiten de Tempur Sealy Group, gebruiken we standaardcontractbepalingen bevat die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd om de overdracht te waarborgen, tenzij we persoonsgegevens overdragen aan een derde die bindende bedrijfsvoorschriften heeft geïmplementeerd of gebruik maakt van het EU-U.S. Privacy Shield , in welk geval we beroep doen op een van die mechanismen om de overdracht te waarborgen.

Uw persoonlijke gegevens zullen ook worden gedeeld met vertrouwde derden, zoals financiële of andere adviseurs, consulenten en andere professionele experts.

We zullen uw persoonlijke informatie delen met bedrijven die diensten verlenen onder contract van Tempur Sealy. Tot deze derden behoren diverse dienstverleners, waaronder aanbieders van orderverwerkingsdiensten, website en IT-hosting, helpdesks, onderhoud, callcenteroperaties, marketingonderzoek en -analyse en kredietkaartbetalingen.

We delen uw persoonlijke informatie ook met overheidsagentschappen en/of wetshandhavingsinstanties , kredietinformatiebureaus en fraudepreventieagenstschappen, indien nodig voor de hierboven vermelde doeleinden, indien wettelijk gemandateerd of vereist voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Indien het bedrijf wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf, worden uw gegevens vrijgegeven aan onze adviseurs en adviseurs van potentiële kopers en overgedragen aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf.

 

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht om Tempur Sealy een kopie te vragen van uw persoonsgegevens om die te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken, en om de persoonsgegevens die u verstrekt in een gestructureerd gangbaar machineleesbaar formaat te ontvangen en ons te vragen om deze persoonsgegevens te delen (porten) met andere organisaties. U heeft ook in bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waar we u om uw toestemming vroegen, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Als u vraagt om uw toestemming in te trekken dat Tempur Sealy uw persoonlijke gegevens verwerkt, zal dit geen invloed hebben op eerdere verwerkingen. U kunt ons ook op elk moment vragen om geen profilering voor directe marketing uit te voeren of te verzenden.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, indien het inwilligen van uw verzoek bijvoorbeeld persoonsgegevens zou onthullen over een andere persoon, of inbreuk zouden maken op de rechten van derden (met inbegrip van onze rechten) of indien u ons vraagt om informatie te verwijderen die we wettelijk moeten bewaren of indien er dwingende gerechtvaardigde belangen zijn om die te bewaren. Relevante uitzondering zijn opgenomen in de AVG en in de Wet Gegevensbescherming 2018 en enige andere wetgeving en/of regulering die ingevoerd is op basis van de AVG en de e-Privacy wetgeving, of die deze of één van deze ten uitvoer brengt, wijzigt, vervangt of consolideert en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en privacy. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele uitzonderingen waarop we ons beroepen bij het beantwoorden van de verzoeken die u indient.

Indien u deze rechten wilt uitoefenen, gelieve ons te contacteren zoals hieronder uiteengezet.

Indien u onopgeloste zorgen hebt, heeft u het recht om klacht in te dienen bij een Europese gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, werkt, of waar u meent dat er sprake is van een inbreuk.

Cookiebeleid

Cookies en gelijkaardige technologieën

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden verzonden door een webserver naar een webbrowser waardoor de server de browser op elke pagina uniek kan identificeren. Er worden ook andere traceertechnologieën gebruikt die vergelijkbaar zijn met cookies. Het kan gaan om pixeltags en tracking URL's. Al deze technologieën samen worden gezamenlijk naar verwezen als "Cookies" in dit beleid.

 

Hoe gebruiken we Cookies?

Het type Cookies dat we gebruiken op onze website en de doelen waarvoor we ze gebruiken, worden hieronder uiteengezet:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen zich over onze website te verplaatsen en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot de beveiligde zones van onze website. Zonder deze cookies, kunnen we geen services aan u verlenen op onze website.
 • Analytische/performance cookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe u en vele andere bezoekers onze site gebruiken, welke pagina’s u bijvoorbeeld het vaakst gebruikt, en of u foutberichten ontvangt van onze webpagina’s. We gebruiken gegevens uit deze cookies om te helpen bij het testen van ontwerpen en om een consequente vormgeving te behouden wanneer u onze site bezoekt. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt bijeengevoegd en wordt alleen gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.
 • We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik en de activiteit van de website anoniem te volgen. Google Analytics is een web-analyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde ‘cookies’, dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door cookies gegenereerd wordt over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), wordt overgedragen aan Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval van een anoniem IP-adres op deze website, wordt uw IP-adres van Google, in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een server van Google in de VS en wordt verkort. Namens de websiterpovider gebruikt Google deze informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, te rapporteren hoe gebruikers met de website omgaan en om andere website- en internetstatistiekdiensten te leveren. Google zal uw IP-adres nooit met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Let wel op dat dit een beperkte functionaliteit van de website tot gevolg kan hebben. U kunt daarnaast Google’s verzameling en gebruik van gegevens (cookies en IP-adres) voorkomen door de, onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
 • U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt geïnstalleerd op de computer, wat voorkomt dat uw data wordt verzameld wanneer u deze website bezoekt:
 • Disable Google Analytics
 • U vindt meer informatie over de voorwaarden inzake het gebruik en de gegevensprivacy op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.de/intl/nl/policies/. We willen u erop wijzen dat op deze website Google Analytics met de extensie “anonymizelp” wordt gebruikt en de IP-adressen zodoende anoniem worden verzameld (IP-masking).
 • Functionele cookies: Deze cookies stellen onze website in staat om te onthouden welke keuzes u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of uw regio) en om betere, meer persoonlijke functies aan te bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht aan tekstgrootte, lettertype en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de diensten te leveren waar u om hebt gevraagd, zoals het bekijken van een video of commentaar. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om een optionele dienst toe te staan zoals een live chatsessie. De informatie die door deze cookies is verzameld kan worden geanonimiseerd en ze kunnen uw surfgedrag op andere websites niet volgen.
 • Doelgerichte cookies: Deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van de advertentiecampagne te meten. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming. U kunt toestemming geven door de cookie banner op de landingspagina van onze website te sluiten of door de website te bladeren buiten de cookie banner en op één van de items te klikken. Merk op dat we uw toestemming volgen met een technisch cookie; daarom, in het geval dat u cookies verwijdert die zijn opgeslagen op uw apparaten, ziet u de cookie-banner opnieuw. Ze worden gewoonlijk geplaatst door advertentienetwerken met de toestemming van de operator van de website. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Doelgerichte of advertentiecookies zijn gelinkt aan sitefuncties die worden voorzien door de andere organisatie.
 • Sociale media cookies: Met deze cookies kunt u delen wat u hebt gedaan op onze site op sociale media zoals Facebook en Twitter. Deze cookies vallen niet onder onze controle. U vindt meer informatie over hoe deze cookies werken in het respectieve privacybeleid.
 • Pixel tags: Wordt ook wel naar verwezen als GIF of web beacon. Dit zijn onzichtbare tags die op bepaalde pagina’s van onze site worden geplaatst, maar niet op uw computer. Wanneer u naar deze pagina’s gaat, generen pixel tags een generieke melding van dat bezoek. Ze werken doorgaans samen met cookies en registreren wanneer een bepaald toestel een bepaalde pagina bezoekt. Als u cookies uitschakelt, zal de pixel tag een anoniem webbezoek registreren.
 • Tracking URL’s: Deze worden gebruikt om te bepalen vanaf welke verwijzende website de website wordt bezocht.

Indien u helemaal geen cookies wilt toestaan, of alleen het gebruik van bepaalde cookies wilt toestaan, raadpleeg dan uw browserinstellingen. U kunt uw browserinstellingen ook gebruiken om uw toestemming voor ons gebruik van cookies op elk moment in te trekken en de reeds geplaatste cookies te verwijderen. Houd er rekening mee dat indien u de cookies verwijdert of toekomstige cookies uitschakelt, u mogelijk geen toegang meer heeft tot bepaalde delen of functies van onze website.

Om meer te weten te komen over cookies, gaat u naar: www.allaboutcookies.org of kijk op www.youronlinechoices.eu voor meer informatie over reclame op basis van surfgedrag en online privacy.

 

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Waar we gegevens inzake accountregistratie bewerken, doen we dit zolang uw account actief is of zolang u een actieve gebruiker bent van onze site en niet langer dan zes jaar hierna.

Waar we persoonlijke gegevens verwerken in verband met het uitvoeren van een contract of voor een wedstrijd of enquête, bewaren we de gegevens van de laatste zes jaar van onze laatste interactie met u.

Waar we persoonlijke informatie verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken we de gegevens tot u ons vraagt om te stoppen en voor een korte periode hierna (om ons in staat te stellen om uw verzoeken te implementeren). We houden ook bij dat u ons heeft gevraagd om geen directe marketing te sturen of om uw gegevens te verwerken zodat we dat verzoek kunnen naleven in de toekomst.

 

Updates aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan nu en dan worden bijgewerkt. We zullen de datum bovenaan deze Privacyverklaring in dat geval bijwerken. In sommige gevallen kunnen we u actief informeren over specifieke activiteiten op gebied van gegevensverwerking of over belangrijke wijzigingen aan deze Privacyverklaring zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

Neem contact met ons op

We hopen dat we mogelijke vragen die u hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, degelijk kunnen beantwoorden. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Manager, die u kunt bereiken op dataprotection_bnlx@tempursealy.com.

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is Tempur Sealy Benelux B.V. geregistreerd in Nederland onder ondernemingsnummer Kvk 09122705 met maatschappelijke zetel te: Traverse 2 3905 NL Veenendaal.