• Photograph of man and woman smiling on bed

Garantie

 

De garantie voor de TEMPUR® matrassen bedraagt 10 jaar volledig (Hybrid) tot 15 jaar (overige matrassen; pro rata), mits deze is aangeschaft bij een erkende TEMPUR Dealer of rechtstreeks bij Tempur Sealy Benelux BV. Vind uw lokale TEMPUR Dealer middels onze store locator.

De TEMPUR producten worden individueel geproduceerd, waardoor er minimale verschillen kunnen ontstaan.

Wanneer u de registratie volledig en correct heeft ingevuld en opgestuurd, zullen onderstaande Garantie Voorwaarden van kracht zijn:

Garantie Voorwaarden

 • De garantie zal alleen van kracht zijn wanneer de TEMPUR producten correct worden behandeld en volgens de instructies uit de bijgeleverde handleiding. Zorg ervoor dat u de handleiding goed opbergt, hier kan namelijk naar gevraagd worden.
 • De garantie op de TEMPUR producten zal niet gelden wanneer we constateren dat er normale veranderingen in de zacht-/hardheid van het product plaatsvindt, mits dit geen invloed heeft op de drukverlagende eigenschappen van het TEMPUR materiaal.
 • De garantie omvat de fysieke defecten en veranderingen in de vorm van het TEMPUR materiaal (oneffenheden van 2 cm of meer).
 • Klachten dienen altijd gemeld te worden bij de TEMPUR Dealer waar het product is aangeschaft.
 • Om van de garantie gebruik te maken dient u altijd de originele aankoopnota te overleggen.
 • De garantie blijft van kracht wanneer het product buiten de Benelux is vervoerd. Tempur Sealy Benelux BV is in dit geval niet verantwoordelijk voor de kosten van het eventuele vervoer buiten de Benelux.
 • Indien u gebruik maakt van onze garantieregeling ontvangt u een nieuw product. Geld retour is niet mogelijk.

De garantie is niet van kracht wanneer:

 • Het product tweedehands of via een andere persoon dan een erkende verkoper of rechtstreeks bij TEMPUR werd aangekocht.
 • Het proces om de claim in te dienen in het kader van de TEMPUR-garantie, niet correct werd gevolgd.
 • Het product niet met de nodige zorg en/of in overeenstemming met de gebruiks-, reinigings- en onderhoudsinstructies werd gebruikt en/of behandeld.
 • Het product met opzet werd beschadigd of beschadigd raakte als gevolg van verwaarlozing, snijden, verbranden, overstroming of een ander ongepast gebruik door u of een derde.
 • Het defect veroorzaakt werd naar aanleiding van het feit dat het product werd gebogen, gecomprimeerd of gedurende een bepaalde tijd aan koude temperaturen werd blootgesteld, waardoor het materiaal scheuren of permanente vervorming opliep.
 • Het product werd bevochtigd of geweekt, tegen de aanbevelingen van de fabrikant in.
 • Het product erg vervuild en/of aan de andere kant onhygiënisch blijkt te zijn.
 • Het product werd aangepast of gerepareerd zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant.
 • Verstelbare bedbodems werden overbelast of verkeerd gebruikt, tegen de gewichtsvoorschriften van de fabrikant in.
 • Het defect het gevolg is van normale slijtage.
 • Het gaat om ritsen op een tijk van TEMPUR-producten, tenzij ze bij ontvangst van het product al defect zijn.
 • Matrassen (binnen het bereik van de producten met CE-markering), waarbij het defect of de afwijking van het product maar een lichte variatie of normale wijziging inhoudt, die geen invloed heeft op de drukverlagende eigenschappen van het product.

Wanneer de TEMPUR producten onder de garantie voorwaarden zijn gerepareerd, zal de originele garantie niet worden verlengd. Let wel dat de garantie alleen bestemd is voor reparatie of vervanging.

 

Hoe dient u een claim in, in het kader van de TEMPUR-garantie?
Om voor TEMPUR-garantie in aanmerking te komen, dient u:

 • Contact op te nemen met de erkende verdeler waar u het product oorspronkelijk hebt gekocht (de "Verkoper"). Indien de Verkoper niet langer actief is of niet langer een erkende TEMPUR-verdeler is, kunt u contact opnemen met TEMPUR Sealy Benelux BV.
 • De oorspronkelijke factuur of het kassaticket als bewijs van de aankoop in het bezit te hebben en te kunnen laten zien.
 • Het TEMPUR-garantiecertificaat correct hebben ingevuld wanneer het u bij aankoop werd overhandigd, of het online formulier. Registreer uw TEMPUR-garantie binnen 2 maanden na uw aankoop.
 • Het product terug te brengen naar de Verkoper of TEMPUR Sealy Benelux BV (maar enkel indien er om het product is gevraagd). Indien TEMPUR Sealy Benelux BV beslist dat de claim geldig is, in overeenstemming met de voorwaarden van deze TEMPUR-garantie, zullen de redelijke leveringskosten om het defecte product terug te sturen aan u worden terugbetaald, op voorwaarde dat het product werd teruggestuurd vanuit een adres binnen hetzelfde land als de verkoper.
 

Wat gebeurt er wanneer u van de garantie gebruik wilt maken?

Als er een geldige claim wordt ingediend, in overeenstemming met deze TEMPUR-garantie, zal de fabrikant naar eigen goeddunken aanbieden om het defecte product ofwel te repareren ofwel een vergelijkbaar product te leveren.

 

Het gerepareerde of vervangproduct zal gratis worden geleverd op een adres in hetzelfde land als de erkende verdeler waar het product werd aangekocht. In alle andere omstandigheden vallen eventuele leveringskosten voor reparatie of vervanging onder de verantwoordelijkheid van de koper.

 

In geval van een vervanging zal de fabrikant zich inspannen om een vervangproduct van dezelfde lijn te voorzien. Indien de productlijn echter werd stopgezet of indien het product op een andere manier niet meer beschikbaar is, behoudt de fabrikant zich het recht om een vervangproduct te voorzien, dat, naar goeddunken van de fabrikant, gelijkaardig is aan het defecte product.

 

De TEMPUR-garantie biedt dekking vanaf de aankoopdatum (of fabricatiedatum ingeval van een toonzaal- of demonstratiemodel) van het oorspronkelijke product. Ze wordt niet verlengd wanneer een gerepareerd of vervangproduct wordt geleverd. In deze omstandigheden zal de TEMPUR-garantie gelden gedurende rest van de periode, die startte bij de oorspronkelijke aankoop- of fabricatiedatum, naargelang van toepassing.

 

Let wel dat de garantie op matrassen op basis van 'pro rata' is ingezet. Kijk hieronder naar de 'pro rata' tabel:

Van 0 tot 5 jaar: Volledige garantie

 • Na 6 jaar - U betaalt 10 % van de huidige aanbevolen verkoopprijs
 • Na 11 jaar - U betaalt 60 % van de huidige aanbevolen verkoopprijs
 • Na 7 jaar - U betaalt 20 % van de huidige aanbevolen verkoopprijs
 • Na 12 jaar - U betaalt 70 % van de huidige aanbevolen verkoopprijs
 • Na 8 jaar - U betaalt 30 % van de huidige aanbevolen verkoopprijs
 • Na 13 jaar - U betaalt 80 % van de huidige aanbevolen verkoopprijs
 • Na 9 jaar - U betaalt 40 % van de huidige aanbevolen verkoopprijs
 • Na 14 jaar - U betaalt 90 % van de huidige aanbevolen verkoopprijs
 • Na 10 jaar - U betaalt 50 % van de huidige aanbevolen verkoopprijs
 • 15 jaar - U betaalt 95 % van de huidige aanbevolen verkoopprijs

Let op, Tempur Sealy Benelux BV blijft altijd innoveren in haar assortiment, hierdoor zou het kunnen zijn dat er bij vervanging een alternatief product wordt aangeboden.

 

Garantie Voorwaarden Overig Assortiment

Product Product Garantie Geldig vanaf moment van aanschaf Garantie uitleg
Matrassen & Oplegmatrassen van 7 cm 15 jaar (pro rata) Defecten in materiaal of door productie, zoals zichtbare permanente kuilvorming (groter dan 2 cm).
Hybrid matras 10 jaar (volledig) Defecten in materiaal of door productie, zoals zichtbare permanente kuilvorming (groter dan 2 cm).
Kussens & Comfortproducten 3 jaar volledig Defecten in materiaal of door productie.
Bedbodems 10 jaar volledig (met uitzondering van elektrische onderdelen) Defecten in materiaal of door productie.
Oplegmatrassen van 5 cm 5 jaar volledig Defecten in materiaal of door productie.
Bedombouwen en hoofdeinden/ North bodem 2 jaar volledig (geen verlening mogelijk) Defecten in materiaal of door productie.
North matras 10 jaar volledig Defecten in materiaal of door productie.
North oplegmatras/ Experience oplegmatras 5 jaar volledig Defecten in materiaal of door productie.
Hybrid Tijk/ afritsbare hoes 2 jaar volledig (geen verlening mogelijk) Defecten in materiaal of door productie.
Hoeslakens/ kussenslopen/ Tijken 2 jaar volledig (geen verlening mogelijk) Defecten in materiaal of door productie.
Artikelen voor slaapsystemen - afstandsbedieningen - massagesets en motoren 2 jaar volledig (geen verlening mogelijk) Defecten in materiaal of door productie.
Wanneer de klacht binnen de garantie valt, zal Tempur Sealy Benelux BV zorgen voor de reparatie of voor een vervangend product. De keuze om het product te repareren dan wel te vervangen ligt bij Tempur Sealy Benelux BV. De prijs wordt bepaald aan de hand van de op dat moment gangbare prijslijst.

 

Vergeet niet uw Tempur product te registreren

Wij raden alle TEMPUR gebruikers aan om de TEMPUR producten te registreren. U heeft recht op 2 jaar standaard fabrieksgarantie. De verlengde garantietermijn geldt alleen wanneer het product is aangemeld bij TEMPUR Sealy Benelux BV binnen 2 maanden na de factuurdatum.Klik hier om uw garantieverlenging te voltooien.