3 manieren waarop TEMPUR® zich bezighoudt met duurzaamheid

1 juli 2021 | TEMPUR® Materiaal
Bloemen voor een TEMPUR®-gebouw

Ons doel is om slaap te verbeteren voor zoveel mogelijk mensen, elke nacht, over de hele wereld. Naast dit doel hebben wij ook een belangrijk ander doel, namelijk bijdragen aan een gezonde planeet. 

Hoe houdt TEMPUR® zich bezig met duurzaamheid?

Het is belangrijk dat wij transparant zijn over ons proces, met name als het aankomt op onze ecologische voetafdruk. Om duurzaamheid mee te nemen in het proces van onze matrassen, wordt duurzaamheid meegenomen als belangrijke sociale waarde van TEMPUR®. De nadruk bij deze sociale waarde ligt op drie verschillende onderdelen van het proces: product en verpakking, behoud van hulpbronnen en afvalbeheer. Wij zorgen aan de hand van deze drie onderdelen van het proces voor een lagere ecologische voetafdruk van ons product.

Dit begint al in de productiefaciliteit in Denemarken, waar zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen. De producten die worden gemaakt zijn zoveel mogelijk van herbruikbaar materiaal en worden vervolgens ingepakt in gerecycled karton. Vervolgens gaan de matrassen minstens 10 jaar mee, waardoor het een duurzaam product is wat niet snel aan vervanging toe is. 

1.     Product en verpakking

Een belangrijke stap wat betreft duurzame innovatie binnen TEMPUR® is om duurzame producten en verpakkingen te hebben. Dit doen wij door onze producten, de matrassen, kussens etc. zo recyclebaar mogelijk te maken. Wanneer de matrassen en kussens tegen hun einde aanlopen en niet meer bruikbaar zijn in hun originele staat, kan het TEMPUR® materiaal worden gerecycled. Vervolgens kan het een nieuwe bestemming krijgen, als bijvoorbeeld autostoelen of isolatiemateriaal.

Daarnaast verminderen wij ook de hoeveelheid verpakking die om onze producten zit, terwijl wij ondertussen proberen nieuwe verpakkingsmogelijkheden te ontdekken. Onze verpakkingen bestaan voor 78% uit gerecycled materiaal. Ook zijn we de hoeveelheid verpakkingsmateriaal van onze producten steeds meer aan het verminderen. 

2.     Afvalbeheer

Aansluitend op het recyclen van materialen die gebruikt worden voor de TEMPUR®-producten is het belangrijk dat er wordt gekeken naar alle mogelijkheden om het materiaal te hergebruiken en zo verspilling tegen te gaan. Ons streven is hierbij om tegen het einde van 2022 wereldwijd helemaal geen afval meer naar stortplaatsen te hoeven brengen vanuit de productiefaciliteiten. De Europese faciliteiten hebben dit doel al behaald sinds begin 2021.

Om dit doel te halen is naar een aantal factoren gekeken. Zo is het onder andere belangrijk dat alle ingrediënten die worden gebruikt voor een TEMPUR® matras of kussen hergebruikt kunnen worden, zodat verspilling tegengegaan wordt. Om afval vanuit TEMPUR® te verminderen en beheren hebben wij verschillende initiatieven opgezet onder de naam RePURpose. Hierbij is het doel om het element polyurethaan (PU) zo goed mogelijk te hergebruiken. Hierdoor krijgt dit bestandsdeel in de TEMPUR matrassen ook na gebruik een goede eindbestemming. Hiervoor zijn binnen het project RePURpose twee trajecten opgezet. Het eerste traject is ReUse, waarbij de nadruk ligt op innovatie en hergebruik. Binnen dit traject wordt vooral gekeken hoe polyurethaan kan worden hergebruikt voor nieuwe producten. Het tweede traject is ReCycle, waarbij we ons focussen op het verminderen van afval. Dit wordt onder andere gedaan door het polyurethaan zo goed mogelijk te deconstrueren, waardoor vrijwel de hele grondstof hergebruikt kan worden. 

3.     Behoud van hulpbronnen

Ook proberen wij steeds klimaat-neutraler te werk te gaan, ons doel hierbij is om ten minste voor 2040 wereldwijd volledig klimaatneutraal te zijn.

Dit doel benaderen wij door stap voor stap te werken aan een zo duurzaam mogelijk proces, onder andere door zoveel mogelijk absolute uitstoot-vermindering te bewerkstelligen. Hierbij zal TEMPUR® gebruik maken van hernieuwbare energie en energiebronnen als zonnepanelen en windmolens, die minder schadelijk zijn voor het milieu. Zo heeft onze productiefaciliteit in Denemarken de certificatie ISO 50.001, wat inhoudt dat er een energiehuishoudingssysteem wordt gebruikt waarbij energie zo efficiënt mogelijk wordt verbruikt. Ook hebben wij nabij verschillende andere productiefaciliteiten zonnepanelen geplaatst, waar 40 tot 50% van de energie die wordt verbruikt in de faciliteiten vandaan komt. Daarnaast financieren wij onze koolstofcompensatie.

Naast deze grote initiatieven proberen wij ook aan de hand van kleinschaligere oplossingen een verschil te maken. Zo zijn er bij onze productiefaciliteit in Denemarken wilde bloemen geplant om ook op kleinschalig niveau de wereld te helpen bloeien. Op deze manier is er onder andere meer ruimte voor insecten, deze zijn belangrijk voor een goed ecosysteem. 

ERVAAR HET ZELF

VIND EEN WINKEL BIJ U IN DE BUURT EN ERVAAR ONZE MATRAS-, BEDDEN- EN KUSSENCOLLECTIE ZELF.

An Image